top of page

KATILIMCI İZLEME DEĞERLENDİRME

Kategori: Fikir Geliştirme

Katılımcı Sayısı: -50

Katılımcı Profili: Dışadönük

Uzmanlık: Uzmanlık Gerektirir

Katılımcının Uygunluğu: Orta Uygunlukta

Süre: 4 Ay

Bütçe: Orta

Mekan: Kapalı Mekan

Online: +

Katılımcı İzleme Değerlendirme Nedir?

Katılımcı Değerlendirmesi geçmişteki durumların izlenerek gelecekle ilgili karar almayı kolaylaştıran bir yöntemdir. Bu yöntemde katılımcılar öncelikle neyi değerlendireceğine karar verir ve yöntem ve veri kaynaklarını belirler, sonrasında da değerlendirmeyi yaparak sonuç raporu hazırlarlar.

Avantajları

İnsanları bir araya getirip fikir üretmek adına verimlidir

Projelerin açık bir şekilde değerlendirilmesini sağlar.
Denetlemeyi sağlar

Dezavantajları

Veri kaynaklarına ihtiyaç vardır
Manipülasyonlar olabilir

Katılımcı İzleme Değerlendirme Nasıl Planlanır?

ADIM 1: Katılımcıların belirlenmesi: Projenin büyüklüğü ve etki alanına göre katılımcı sayısı değişmekle beraber katılımcılar arasında şu rollerin dağıtılması gerekmektedir: -Yönetici, -Moderatörler, -Araştırmacılar, -İdari personel

ADIM 2: İlk halka açık toplantınım yapılması: ilk toplantıda ana grup katılmak isteyen diğer paydaşlara katılımcı değerlendirmesinin sebebini ve amacını açıklamalıdır, bu sayede değerlendirmeye katılımcı veya sponsor alınır.

 

Değerlendirmeyi Planlama:

ADIM 3: Katılımcılar öncelikle değerlendirmenin konusunu belirlemeli ve neden bu değerlendirmenin yapıldığını netleştirmeli.

ADIM 4: Sonrasında katılımcılarla yapılan beyin fırtınasında ortak olarak söylenen konular ve sorular belirlenmeli.

ADIM 5: Değerlendirme ekibinin belirlenmesi: İlk toplantıda değerlendirme ekibi belirlenir. Konuya göre azınlık kalan grup temsilcileri, dezavantajlılar ve diğer etkilenen grupların temsilcileri değerlendirme ekibine katılabilir.

ADIM 6: Konunun indikatörlerinin belirlenmesi: Ne bilmek istiyoruz? Nasıl bilgilere ihtiyacımız var ve nasıl bu bilgilere ulaşabiliriz? Gibi sorular sorulması ulaşılmak istenen verilere daha kısa sürede ulaşmayı sağlar.

ADIM 7: Bilgi kaynaklarının belirlenmesi

ADIM 8: Gereken becerikli iş gücünün belirlenmesi

ADIM 9: Bilgi toplanması ve analiz süreçlerinin netleştirilmesi

ADIM 10: Kimin bilgileri toplayacağının belirlenmesi

bottom of page