top of page

E-DİLEKÇE

Kategori: Ortak Karar Verme

Katılımcı Sayısı: 200+

Katılımcı Profili: İçedönük

Uzmanlık: Uzmanlık Gerektirmez

Katılımcının Uygunluğu: Düşük Uygunlukta

Süre: 4 Ay

Bütçe: Orta

Mekan: Online

e- Dilekçe Nedir?

Bir görüşe destek göstermek ve yetkililerce değiştirilmesi için baskı yapmak adına kullanılan bir yöntemdir. Kağıt dilekçe gibi online bir şekilde imza toplamaya yarar.

Avantajları

Aynı şeyi savunan insanları bir araya getirir
Diğer insanları anlamayı ve farkındalığı sağlar
Daha kolay dağıtılır ve imzalanır
Birçok kişinin hızlı ve kolay katılmasını sağlar

Dezavantajları

İnternet kullanamayan veya erişimi olmayanların katılmasını sağlayamaz
Yanıtlar provoke edilebilir
Derinlemesine tartışma ortamı sunamaz

e-Dilekçe Nasıl Planlanır?

ADIM 1: Çevrimiçi katılım için gerekli teknolojik altyapının sağlanması, web sitesi geliştirilmesi. (Halihazırda bir altyapı varsa bu adım geçilir)

ADIM 2: Savunulan konunun belirlenmesi ve açık şekilde metninin hazırlanması

ADIM 3: Dilekçenin yayınlanması ve dağıtılması

ADIM 4: Katılımcılar isimlerini, e-posta ve posta adreslerini yazarak dilekçeye imza atar ve imzalar toplanır

ADIM 5: Bazen çıktı alınarak bazen de dijital şekilde dilekçe ve imzalar yetkili kuruma sunulur.

bottom of page