top of page
Yöntem Metodolojisi
Kolektif Tasarımı sağlamak amacıyla insanları bir araya getiren çeşitli yöntemler mevcuttur. Verimli katılım sağlamak için en uygun yöntemi seçmek önemlidir. Bu rehberde yer alan yöntemleri amaçlarına göre 3 tipte sınıflandırılmıştır.

Ortak Karar Verme: Katılımcıların bir politika veya projenin gidişatında etkin rol aldığı ve çıkmazlarda ortak karar vererek projeyi etkilediği yöntemlerdir.

Fikir Geliştirme: Katılımcıların bir proje geliştirdiği, eylem planları hazırladığı yöntemlerdir. Gruplar halinde veya bireysel fikirler geliştirilir. Fikirler tek bir eylem planı oluşturabilir veya birbirinden bağımsız projelere dönüşebilir.

Değerlendirme: Uygulanan bir proje veya politikanın sonuçlarını değerlendirmek ve uygunluğunu test etmek amacıyla kullanılan yöntemlerdir.

Yöntem Sınıflandırma Parametreleri
Kolektif tasarımı desteklemek amacıyla yapılacak katılımcı yöntemler proje ölçeği, hedef kitleye, yöntemin uygulanacağı mekana, süresine ve online yapılabilme imkanına göre sınıflandırılabilir. Bu parametrelerle sınıflandırılan yöntemler arasından projenin kapsamına en uygun yöntem kolay şekilde seçilebilir.

1.

Katılımcı Sayısı

Yöntemlerin maksimum katılımcı sayılarını göstermek için bu parametre kullanılır.

2.

Hedef Kitle
a.Katılımcı Profili
b.Uzmanlık
c.Uygunluk

Katılımcılar çeşitli özelliklere sahip olabilir. Yöntemin uygulanabilirliği açısından en uygun katılımcı özellikleri 3 ayrı başlığa ayrılmıştır. Katılımcı profili katılımcıların içedönük veya dışadönük insanlar olmalarına göre belirlenmiştir. Uzmanlık parametresinde katılımcıların bir uzmanlığa sahip olup olmaması önemlidir. Uygunluk parametresindeyse katılımcının katılmak için boş vaktinin olup olmaması odaktır. Birine bakmakla görevli kişiler genelde düşük müsaitliktedirler.

3.

Süre

Yöntemler süreleri değişkenlik göstermekle birlikte genel olarak 4 şekilde ayrılmıştır.

4.

Bütçe

Yöntem bütçeleri düşük, orta, yüksek maliyetli olarak ayrılmıştır.

5.

Mekan

Yöntemin uygulanacağı mekan ise kapalı veya açık olabilir.

Online hazırlanabilen yöntemler bu simge ile belirtilmiştir;

6.

Online
bottom of page