top of page

E-PANEL

Kategori: Ortak Karar Verme

Katılımcı Sayısı: 200+

Katılımcı Profili: İçedönük

Uzmanlık: Uzmanlık Gerektirmez

Katılımcının Uygunluğu: Düşük Uygunlukta

Süre: 1 Gün

Bütçe: Orta

Mekan: Online

e-Panel Nedir?

E-Paneller düzenli geri bildirim almak ve aynı anda birden çok katılımcıya ulaşmak adına çevrimiçi yürütülen katılım yöntemidir.

Avantajları

Binlerce katılımcıya aynı anda ulaşılabilir
Verileri toplama ve analiz işi kolaydır
Zaman ve mekândan tasarruf ettirir
Özellikle zamanı olmayan vatandaşlar için faydalıdır
Katılımcılar kendilerine uygun zamanda katılırlar
Normalde yüz yüze gelmeyen katılımcılar da katılabilir

Dezavantajları

İnternete erişimi olmayan kişiler katılamaz
Katılımcılardan çok fazla şey istenmesi durumunda verimsiz kalır
Konular derinlik gerektiriyorsa verimsiz olabilir
Katılımcılara sosyal iletişim sağlamaz

e-Panel Nasıl Planlanır?

ADIM 1: Çevrimiçi katılım için gerekli teknolojik altyapının sağlanması, web sitesi geliştirilmesi. (Halihazırda bir altyapı varsa bu adım geçilir)

ADIM 2: Vatandaşları katılıma çağırmak ve teşvik etmek

ADIM 3: Soruların belirlenmesi: Proje özelinde gerekli sorular belirlenir.

ADIM 4: Cevapların takip edilmesi

ADIM 5: Cevapların analizi ve sonuç rapor hazırlanması ve sunulması

Çizim 32.png
bottom of page