top of page

FİKİR BİRLİĞİ GÖRÜŞMELERİ

Kategori: Ortak Karar Verme

Katılımcı Sayısı: -50

Katılımcı Profili: Dışadönük

Uzmanlık: Uzmanlık Gerektirmez

Katılımcının Uygunluğu: Orta Uygunlukta

Süre: 1 Gün

Bütçe: Yüksek

Mekan: Kapalı Mekan

Online: +

Fikir Birliği Görüşmeleri Nedir?

Sosyal açıdan tartışmalı bir konunun değerlendirilmesi ile görevlendirilen 10 ila 30 vatandaştan oluşan bir grup etrafında odaklanan bir araştırmadır.

Avantajları

Yetkili olmayan vatandaşın da katılımını sağlar
Sosyal farkındalık ve deneyim çalışmalarında kullanılabilir
Uzman olmayanların da fikirlerini almayı sağlar
Yeni bilgiler öğrenilmesini sağlar

Dezavantajları

Pahalıdır
Sadece fikir ayrılığı olduğunda kullanılır
Toplumun her kesiminin temsil edilmesini sağlamaz

Fikir Birliği Görüşmeleri Nasıl Planlanır?

ADIM 1: Planlama: Proje yöneticisi, sorumlular, danışma kurulu belirlenir. Kapsam, konu ve bütçe ayarlanır.

ADIM 2:  Genel nüfustan rastgele seçilen bir vatandaş panelinin seçilmesiyle başlar.

ADIM 3: İlk Araştırma Haftası: Proje tanıtımı yapılır, temel sorunlar belirlenir, soruların ilk taslağı hazırlanır ve uzman sunumları yapılır.

ADIM 4: İkinci Araştırma Haftası: İlk haftanın devamı niteliğinde sunumlar yapılır ve sorular sorulur. Genel konferans için planlama yapılır.

ADIM 5: Kamu Konferansı

a. 1. Gün: Uzman sunumları ve çapraz sorgular yapılır

b. 2. Gün: Vatandaş paneli ek sorular, uzmanlara izleyici soruları sorulur. Vatandaş paneli raporu hazırlanır.

c. 3. Gün: Vatandaşların nihai raporu sunulur.

ADIM 6: Yaygınlaştırma veya Değerlendirme

Çizim 27.png
bottom of page