top of page

GERÇEKÇİ PLANLAMA ®

Kategori: Fikir Geliştirme

Katılımcı Sayısı: -200

Katılımcı Profili: Dışadönük

Uzmanlık: Uzmanlık Gerektirir

Katılımcının Uygunluğu: Orta Uygunlukta

Süre: 1 Hafta

Bütçe: Yüksek

Mekan: Kapalı Mekan

Online: +

Gerçekçi Planlama Nedir?

Paydaşların plan stratejileri geliştirmesi, planı hazırlaması ve modellemesiyle fikirlerinin gerçekleştiğini görmeleri amaçlanmıştır.

Avantajları

Kararların sonuçlarını hemen görmeyi sağlar
Katılımcıların daha dikkatli kararlar vermelerini sağlar
Empati hissini geliştirir
Projenin niteliğine göre içerik değiştirilebilir
Görsel bir ürün sunar
Aynı dil konuşulmasa bile anlaşılabilir

Dezavantajları

Patente sahip bir yöntem olduğundan izinsiz kullanılamaz
Sadece mekânsal kararları görselleştirebilir
Büyük ölçeklerde işe yaramayabilir
Eğitimli bir kolaylaştırıcının olması gerekir

Gerçekçi Planlama Nasıl Planlanır?

ADIM 1: Projenin büyüklüğü ve hedef kitlesine göre etkinliğin planlanması

ADIM 2: Etkinlik alanının ve kullanılacak malzemelerin hazırlanması, görevlilerin belirlenmesi ve katılımcıların çağırılması

ADIM 3: Ölçekli maketin hazırlanması: yerel katılımcılar tarafından yaşadıkları bölgenin ölçekli bir maketi hazırlanır. Bu maket seçilmiş küçük bir grup tarafından hazırlanabilir.

ADIM 4: Önerilerin verilmesi: Önceden hazırlanmış öneri kartları katılımcılar tarafından gerekli görülen yerlere yerleştirilir. Önerilerin herkes tarafından verilmesi adına maketin mahallede belirli yerlerde konumlandırılması ve uzun süreyle öneri kabul etmesi daha verimli sonuçlar alınmasını sağlayacaktır.

ADIM 5: Kartların sıralanması: Öneri kartları katılımcılar tarafından “Şimdi, Yakında ve Sonra” olarak sınıflandırılır. Bu Eylem planının tabanını oluşturur.

ADIM 6: Eylem planının hazırlanması: Kartlar sınıflandırıldıktan sonra her bir önerinin “kimler tarafından nasıl yapılacağına” karar verilir. Bu aşamada uzmanların dahil edilmesi önerilir.

ADIM 7: Etkinliğin sonuçlanması: Yapılan öneriler ilgili kurum tarafından alınır ve kullanılmak istenilen şekilde düzenlenir. Etkinlik sonucunun yayınlanması önerilir.

bottom of page