top of page
Tasarım Maratonu 4.jpg
kainak logo.png

kente ait insan, insana ait kent

Çalışmanın konusu sürdürülebilir kentlerde adil yönetişime katılım sağlanarak insanın kente ve kentin insana aidiyetini pekiştirmektir.

IMG_8776.JPG
HAA07614_edited.jpg

Çalışmanın amacı kentsel tasarıma katkıda bulunup insanın yaşam alanına olan aidiyet duygusunu güçlendirmektir. Sözel ve fiziksel eylemlerle kentsel alana müdahale etmek ve kalıcı etki yaratmak için çalışmaktır. Katılımın yönetime ve tasarım kararlarında etkili bir şekilde kullanılması için önerilerde bulunmaktır. Karar alma ve tasarım süreçlerinde halkın olabildiğince katılımının sağlanmasıdır. Katılım süreçlerini kolaylaştırmak ve katılımı teşvik etmek çalışmanın amaçları arasındadır.

İnsanların kentsel alanın tasarımına ve yönetimine katılması amaçlanan çeşitli yöntemler geliştirilmektedir. kainak bu yöntemleri araştırmak ve insanların kolayca anlayabileceği şekilde rehber olarak sunmayı amaçlar. kainak kolektif tasarım bilincini oluşmayı hedefler ve bu yolda kolaylaştırıcı rol üstlenir. Demokratik katılım süreçlerini destekler ve farkındalık oluşturmayı amaçlar. Kolektif bilinç üzerine çalışan paydaşlarla ortak hareket eder ve toplumun kenti üzerinde söz hakkı olması için çalışır. 

Kainak projesi Erişilebilir Kent Atölyesi(EKA)'nın kolektif inovasyon grubu dahilinde hazırlanmıştır.

EKA 2023 siyah.png

Ekibimiz

Screenshot 2023-07-05 at 21.06.15.png

Hanna Balık

Proje Koordinatörü

  • LinkedIn
kainak yuvarlak logo.png

Derya Tekin

Proje Yürütücüsü

  • LinkedIn
kainak yuvarlak logo.png

Hatice Varlı

Proje Yürütücüsü

  • LinkedIn
kainak yuvarlak logo.png

Nurşah Kavi

Proje Yürütücüsü

  • LinkedIn
kainak yuvarlak logo.png

Yeşim Özer

Proje Yürütücüsü

  • LinkedIn
bottom of page