top of page
kainak logo.png

kente ait insan, insana ait kent

Çalışmanın konusu sürdürülebilir kentlerde adil yönetişime katılım sağlanarak insanın kente ve kentin insana aidiyetini pekiştirmektir.

Çizim 12.png
Çizim 14.png

Çalışmanın amacı kentsel tasarıma katkıda bulunup insanın yaşam alanına olan aidiyet duygusunu güçlendirmektir. Sözel ve fiziksel eylemlerle kentsel alana müdahale etmek ve kalıcı etki yaratmak için çalışmaktır. Katılımın yönetime ve tasarım kararlarında etkili bir şekilde kullanılması için önerilerde bulunmaktır. Karar alma ve tasarım süreçlerinde halkın olabildiğince katılımının sağlanmasıdır. Katılım süreçlerini kolaylaştırmak ve katılımı teşvik etmek çalışmanın amaçları arasındadır.

İnsanların kentsel alanın tasarımına ve yönetimine katılması amaçlanan çeşitli yöntemler geliştirilmektedir. kainak bu yöntemleri araştırmak ve insanların kolayca anlayabileceği şekilde rehber olarak sunmayı amaçlar. kainak kolektif tasarım bilincini oluşmayı hedefler ve bu yolda kolaylaştırıcı rol üstlenir. Demokratik katılım süreçlerini destekler ve farkındalık oluşturmayı amaçlar. Kolektif bilinç üzerine çalışan paydaşlarla ortak hareket eder ve toplumun kenti üzerinde söz hakkı olması için çalışır. 

Kainak projesi Erişilebilir Kent Atölyesi(EKA)'nın kolektif inovasyon grubu dahilinde hazırlanmıştır.

EKA 2023 siyah.png

Ekibimiz

Proje Koordinatörü

Hanna Balık

  • LinkedIn

Proje Yürütücüsü

Derya Tekin

  • LinkedIn

Proje Yürütücüsü

Nurşah Kavi

  • LinkedIn

Proje Yürütücüsü

Hatice Varlı

  • LinkedIn

Gönüllü

Yeşim Özer

Gönüllü

Aybike Şahinoğlu

Gönüllü

Elif Sude Aşkın

bottom of page