top of page

ODAK GRUP

Kategori: Ortak Karar Verme

Katılımcı Sayısı: -15

Katılımcı Profili: Dışadönük

Uzmanlık: Uzmanlık Gerektirir

Katılımcının Uygunluğu: Düşük Uygunlukta

Süre: 1 Gün

Bütçe: Düşük

Mekan: Kapalı Mekan

Online: +

Odak Grup Görüşmeleri Nedir?

Rahat bir ortamda odaklanılmış gruptaki kişilerin belirlenen konu üzerine görüşlerini söylediği, tercih nedenleri ve konunun değerinin tartışıldığı toplantılardır.

Avantajları

Ucuzdur
Formatı esnektir, değiştirilebilir
Katılımcıların sosyalleşmesini sağlar
Görüşlerin detaylandırılmasına imkân verir
Basit ve anlaşılırdır
Hedef kitleden bilgileri direkt almayı sağlar

Dezavantajları

Birden fazla ses süreci uzatabilir
Katılımcılar birbirlerinden etkilenerek bireysel karar vermek yerine grup kararı verebilir

Odak Grup Nasıl Planlanır?

ADIM 1: Konunun belirlenmesi ve odak gruba sorulacak soruların hazırlanması

ADIM 2: Odak grup paydaşlarının ve moderatörün belirlenmesi

ADIM 3: Odak grup toplantısının yapılması: toplantı boyunca moderatör katılımcılara belirlenen soruları sorar ve konuyu ve alınan yanıtları özetleyerek toplantı notlarını hazırlar.

ADIM 4: Toplantı raporunun hazırlanması: Toplantıdan sonra araştırma ekibi sonuçları analiz eder ve sonuç raporunu hazırlar.

bottom of page