top of page

POP UP DEMOKRASİ

Kategori: Ortak Karar Verme

Katılımcı Sayısı: 200+

Katılımcı Profili: Dışadönük

Uzmanlık: Uzmanlık Gerektirmez

Katılımcının Uygunluğu: Yüksek Uygunlukta

Süre: 1 Ay

Bütçe: Yüksek

Mekan: Açık Mekan

Online: +

Pop Up Demokrasi Nedir?

Pop-up demokrasi yöntemi kısa dönemli mekâna uygulanan yerleştirmelerle sağlanır. Yerel katılımın sağlanacağı yeni mekanlar yaratmayı amaçlar.

Avantajları

Mekâna ve bütçeye göre değiştirilebilir
Kısa sürede katılım sağlar
İnsanların günlük yaşayışlarında katılmalarını sağlar
Maliyet ve süre organizatöre bağlıdır

Dezavantajları

Mekanlar için izinler almak zorlayıcıdır
Yerleştirme konsepti ve türü belirlenirken zorluklar yaşanabilir
Yeterli katılımcı olmayabilir

Pop Up Demokrasi Nasıl Planlanır?

ADIM 1: Farkındalık yaratılacak konunun seçilmesi ve uygun mekânın belirlenmesi

 

ADIM 2: Yerleştirmenin konseptinin belirlenmesi ve maliyet çizelgelerinin çıkarılması

 

ADIM 3: Hazırlanan belgelerle gerekli izinlerin alınması

 

ADIM 4: Belirlenen süre zarfında pop-up demokratik uygulamaların yerleştirilmesi

 

ADIM 5: Alanda yapılacak etkinlik veya gösteri var is bunların gerçekleştirilmesi. Gerekli görüldüğünde kayıt alınması, fotoğrafların çekilmesi…

 

ADIM 6: Şeffaf bir şekilde sürecin ve sonuçların yayımlanması.

bottom of page