top of page

SENARYO ATÖLYESİ

Kategori: Fikir Geliştirme

Katılımcı Sayısı: -50

Katılımcı Profili: Dışadönük

Uzmanlık: Uzmanlık Gerektirir

Katılımcının Uygunluğu: Orta Uygunlukta

Süre: 1 Hafta

Bütçe: Orta

Mekan: Kapalı Mekan

Online: +

Senaryo Atölyesi Nedir?

Uzun dönemli kararlar almak, kalkınma için geleceğe yönelik alternatifler üretmek ve acil durumlara hazırlıklı olmayı sağlamak amacıyla katılımcıların gelecek senaryoları ürettiği bir atölye şeklidir.

Avantajları

Karmaşık problemlerin çözümünde kullanılır
Geniş zamana yayılabilir.
Katılımcılar arasındaki iletişimi güçlendirir
Katılımcıların empati yeteneğini arttırır

Dezavantajları

Etkinlik uzun sürer.
Detaylı adımlar ve araştırma gerektirir.

Senaryo Atölyesi Nasıl Planlanır?

ADIM 1: Senaryo ekibinin oluşturulması: Fikir üreten, yaratıcı ve bilgili bir yönetici ekip oluşturulur.

ADIM 2: Görüşlerin ve bilgilerin toplanması

ADIM 3: Odak konunun belirlenmesi: Genel konu daraltılarak ana çalışma konusu ve gelecek planı için net bir süre belirlenir (10 yıl, 30 yıl... gibi)

ADIM 4: Konuyu etkileyen yerel düzeydeki ana etmenlerin belirlenmesi: konunun başarısının veya başarısızlığının ana etmenleri nelerdir? Sorusu sorulmalıdır. Bu etmenler başka bir katılımcı metot kullanılarak belirlenebilir.

ADIM 5: Genel düzeydeki etmenlerin belirlenmesi: Sosyal, çevresel, ekonomik, teknolojik, politik ve değerlerin sınırlandırdığı etmenler belirlenir.

ADIM 6: Ana etmenlerin sıralanması: önem ve belirsizliğe göre etmenleri sıralayın. Sıralamayı yaparken yine katılımcı yöntemler kullanılabilir.

ADIM 7: İtici güçlerin seçilmesi: Listelenen etmenlerden ilk 3 veya 4’ü konuyla alakalı itici güç olarak belirlenir ve grafikleştirilir. Oluşturulan grafikteki 4bölüm 4 ayrı senaryoyu simgeler. İtici güçlerin değişmesi durumu düşünülerek senaryolar tasarlanır.

ADIM 8: Senaryoların hazırlanması: elde edilen veriler, potansiyeller ve araştırmalar sonucunda ekip gelecek senaryoları hazırlar.

ADIM 9: Uygulama durumunun kontrol edilmesi: Senaryoların uygulanabilirlikleri, güçlü ve zayıf yönlerini kontrol edin.

ADIM 10: Senaryoların göstergelerinin belirlenmesi: Her senaryonun diğerlerinden ayırt edileceği bir göstergesi olacaktır. Bu göstergeler senaryonun gerçekleşmesine sebep olacak olaylardır. 

ADIM 11: Senaryoların kamuoyuna sunulması: Olası gelecek senaryoları halkın oylamasına ve geri bildirim vermesine imkân verecek şekilde sunulur. 

ADIM 12: Senaryoları planlara dönüştürün: Senaryo oluştururken verilen fikirler karar almada kullanılabilir.

bottom of page