top of page

SOSYAL YENİLİK LABI

Kategori: Fikir Geliştirme

Katılımcı Sayısı: -50

Katılımcı Profili: Dışadönük

Uzmanlık: Uzmanlık Gerektirmez

Katılımcının Uygunluğu: Yüksek Uygunlukta

Süre: 1 Ay

Bütçe: Yüksek

Mekan: Kapalı Mekan

Online: +

Sosyal Yenilik Labı Nedir?

Bir konu veya sorun üzerinde yoğun çalışmalar yapılıp yenilikçi çözümler üretildiği atölyelerden oluşan etkinlik serisidir.

Avantajları

Yenilikçi fikirlere imkân tanır
Uzun vadeli çalışma ortamı sağlar
Ortak çalışma bilinci ve empati sağlar
Kısa vadede çözümler üretilmesini sağlar

Dezavantajları

Yoğun ve kapsamlı bir programı vardır
Niteliksiz çözümler üretilebilir
Katılımcı az olduğunda fayda sağlayamaz
Uzun sürer

Sosyal Yenilik Labı Nasıl Planlanır?

ADIM 1: Takımın kurulması ve süreç planlamasının yapılması

 

ADIM 2: Araştırma ve hazırlık yapılması: Konu belirlenir, araştırmalar yapılır.

 

ADIM 3: İlk atölyelerin yapılması: Katılımcılar konuyu derinlemesine anlamaya çalışır ve sorunları tespit ederek üzerinde yorumlamalar yaparlar

 

ADIM 4: Atölyelere devam edilmesi: Var olan sistemi geliştirmek ve iyileştirmek için mümkün olan yenilikçi çözümler, metotlar ve araçlar araştırılır

 

ADIM 5: Prototipleme: Fikirlerin simüle edildiği bir sistem tasarımı yapılır. Eylem planı ve zaman çizelgesi oluşturulur.

 

ADIM 6: Hazırlanan modeller test edilir, eksikleri tamamlanır ve yayına hazır hale getirilir.

 

ADIM 7: Fikirlerin ve sürecin şeffaf şekilde yayınlanması

bottom of page