ana görsel son-01.jpg

Sultanbeyli'de Erişilebilir Sokak Projesi

Sultanbeyli, Istanbul

Ekim - Aralık 2022

Kainak, Erişilebilir Her Şey ve Sultanbeyli Belediyesi ortaklığında gerçekleştirilen Sultanbeyli’de Erişilebilir Sokak Projesinin konusu Sultanbeyli Belediyesi tarafından belirlenen pilot bölgede erişilebilirlik standartlarının yeniden düşünülmesi için katılım yöntemlerinin desteklenmesi ile estetik ve sürdürülebilirlik ilkeleri ön planda olan bir tasarım önerisi hazırlanmaktır. Sultanbeyli’de Erişilebilir Sokak Projesi, National Demcracy Institute (NDI) Türkiye’nin düzenlediği hibe destek programında faydalanıcı olacaktır.

Proje İçeriği

Projenin ana amacı katılımcı bir süreç yönetimi sağlayarak fiziksel dezavantajlı vatandaşların ve dolaylı olarak diğer dezavantajlı grupların kullanımını kolaylaştırmak ve güvenli sokaklar yaratmak adına erişilebilirlik standartlarının da üstünde estetik ve sürdürülebilir bir sokak tasarımı önerisi sunmaktır. Projenin hedef kitlesi Sultanbeyli’de kentsel alanda sorun yaşayan fiziksel dezavantajlı vatandaşlar ile birlikte dolaylı faydalanıcı olan diğer dezavantajlı gruplar (kadın, çocuk, yaşlı vs.) olup proje aktivitelerinin Kasım ayında tamamlanması planlanmıştır.

TANITIM TOPLANTISI-01.jpg

Proje Takvimi

Kasım 2022

19 Ekim 2022

Proje Tanıtım Etkinliği

Proje süreci devam etmektedir.

Proje tanıtım etkinliği erişilebilirlik alanında uzman kişilerin katılımıyla çevirimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

Ekim 2022

Sultanbeyli'de Erişilebilir Sokak Projesi resmi olarak başlamıştır.