top of page

TASARIM ÇALIŞTAYI

Kategori: Fikir Geliştirme

Katılımcı Sayısı: -50

Katılımcı Profili: Dışadönük

Uzmanlık: Uzmanlık Gerektirmez

Katılımcının Uygunluğu: Orta Uygunlukta

Süre: 1 Hafta

Bütçe: Orta

Mekan: Kapalı Mekan

Online: +

Tasarım Çalıştayı Nedir?

Çalıştay farklı disiplinlerden insanları bir araya getirip alt gruplar oluşturarak yapılır. Alt grupların her birinin kendi görevi olur ve yapılan işler periyodik olarak ana grupla paylaşılır, geri bildirim alınır. Genellikle planlama ve kolektif tasarımı sağlamak için uygulanır.

Avantajları

Kısa sürede farklı disiplinleri bir araya getirir
Çok yönlü düşünmeyi sağlar
Fikir birliğine varılmayı teşvik eder
Toplumsal birliği sağlar
Zor konularda karar almayı kolaylaştırır

Dezavantajları

Uzun sürmesi durumda bütçeyi zorlayabilir
Ortak karara varılamaması riski bulundurur.

Tasarım Çalıştayı Nasıl Planlanır?

A. Çalıştay Öncesi

 1. Sorun ve konunun tanımlanması

 2. Çalıştay katılımcılarının belirlenmesi ve davet edilmesi (Ana ekibin kurulması)

 3. Topluluktaki ana paydaşları belirleyin, mevcut durumu belirten araştırmaları yapın

 4. Lojistik ihtiyaçların belirlenmesi

B. Çalıştay

 1. Çalıştay katılımcıları ve yönlendirme komitesini tanıştırın, konu hakkında genel bilgilerin verildiği bir giriş oturumu yapın.

 2. Ekip analizi ve sorunların belirlenmesi: Çalıştay ekibinin sorunları analiz etmesi için imkan verin. Tartışma ortamı oluşturup katılımcıların birbirini tanımasını sağlayın.

 3. Topluluk tartışması ve geri bildirimi sağlayın: İlk izlenimleri paylaşmalarını sağlayın ve ana sorunları belirleyin.

 4. Amaçların ve önerilerin geliştirilmesi: İnsanları gruplara ayırarak her grubun belirli soruna çözüm üretmesini sağlayın. Hazırlanan öneriler ana gruba sunulmalı ve geri bildirimlerle geliştirilerek son ürün elde edilmeli.

C. Çalıştay Sonrası

 1. Belgelerin ve/veya sunumun hazırlanması: Çalıştay ürünü anlaşılır şekilde belgelenmelidir.

 2. Sonuçların kamuya duyurulması, basılı/sözlü açıklamalar yapılması

 3. Uygulama ve pazarlama: Çalıştay aslında ana sürecin bir kısmını kapsar. Alınan kararların uygulanması da önemli bir süreçtir.

bottom of page