top of page

UZMAN PANELİ

Kategori: Fikir Geliştirme

Katılımcı Sayısı: -50

Katılımcı Profili: Dışadönük

Uzmanlık: Uzmanlık Gerektirir

Katılımcının Uygunluğu: Yüksek Uygunlukta

Süre: 1 Ay

Bütçe: Orta

Mekan: Kapalı Mekan

Online: +

Uzman Paneli Nedir?

Uzman panelinin ana amacı genellikle çeşitli girdileri (testler, araştırma raporları, tahmini hesaplama metotlarını vs.) sentezlemek ve geleceğe yönelik bir vizyon ve öneri sağlayacak şekilde bilimsel gerçeklikle rapor hazırlamaktır.

Avantajları

Vatandaş ve uzmanların birbirlerinden öğrenmelerini sağlar
Yeni fikirler ortaya çıkar
Karmaşık sorulara çözüm üretilir

Dezavantajları

Kişi sayısı sınırlıdır
Yüksek maliyet ve zaman gerektirir
Sonuçlar çelişkili olabilir
Fikir birliği sağlanması güçtür

Uzman Paneli Nasıl Planlanır?

ADIM 1: Projenin tanımlanması: Projenin amacı, kapsamı ve sınırları belirlenir.

ADIM 2: Panel üyelerinin ve destek ekibinin belirlenmesi: Panel sürecinde gerekli olan uzman bilgisini sağlamak ve birbirlerine karşı görüşleri dengede tutmak bu aşamada önemlidir.

ADIM 3: Belirlenen konu üzerine görüşlerin alınması: Panel başlıkları incelenir ve konu hakkında verilen görüşler rapor haline getirilir.

ADIM 4: Hazırlanan raporun sunulması: Bilimsel makale titizliğiyle hazırlanan raporun çıktıları kamuoyu ile paylaşılır.

Gerekli görüldüğünde panel halka açık olarak da gerçekleştirilebilir.

Çizim 20.png
bottom of page