top of page

VATANDAŞ JÜRİSİ

Kategori: Ortak Karar Verme

Katılımcı Sayısı: -50

Katılımcı Profili: Dışadönük

Uzmanlık: Uzmanlık Gerektirir

Katılımcının Uygunluğu: Orta Uygunlukta

Süre: 1 Hafta

Bütçe: Orta

Mekan: Kapalı Mekan

Online: +

Vatandaş Jürisi Nedir?

Bilinçli vatandaşların karar mekanizmasına dahil edildiği bir katılım yöntemidir

Avantajları

Çeşitli konularda uygulanabilir.
Bir haftadan daha kısa sürer
Vatandaşın direkt katılımını sağlar
Bilgi kirliliği olmamasını sağlar

Dezavantajları

Toplumun her kesiminin söz hakkı olamaz
Fikrini beyan eden kişi sayısı sınırlıdır

Vatandaş Jürisi Nasıl Planlanır?

A. Etkinlik Öncesinde:

1. Öncelikle bir proje yöneticisi, personeller, danışma komitesi ve çalışma grubu belirlenir.

2. Jüri üyelerini seçmek için kriter belirlenip seçimler yapılır

3. Jüri sorumluluğu belirlenip gündem ayarlanır.

4. Bilirkişi kriterleri oluşturulur, uzmanlar ve moderatörler belirlenir.

5. Lojistik ve medya bağlantıları kurulur

B. Etkinlik Sırasında:

1. Tanıtım yapılır

2. Bilirkişiler ve uzmanlar konuyla ilgili sunumlarını yapar ve jüri üyelerinin sorular sorarak kararları eleştirdiği bir toplantı yapılır. (2 moderatör süreci kolaylaştırır)

3. Jüri süreci sürekli yazılır ve gerekçelerle birlikte kararlar taslak haline getirilir.

C. Etkinlikten sonra:

1. Müzakere sonucu sözlü olarak basın açıklamasıyla açıklanır

2. Jüri sonuç raporu hazırlanır ve kamuya sunulur.

Çizim 24.png
bottom of page